TÜNEL TİPİ
DRENAJ BORULAR

PVC Tünel Tipi boruları yüzey sularını ( özellikle yağmur suları ) drene etmek için tasarlanan drenaj borularıdır. Özellikle karayolları yollarda drenaj amaçlı kullanmaktadır. Boru boyları 6 m olup . 100 mm, 150 mm ve 200 mm çaplarında üretimi yapılmaktadır.

Ek Parçalar

Manşon
T Çatal
İstavroz
30° Dirsek
45° Dirsek
90° Dirsek
45° Y Çatal
Boru Sonlandrıcı
Düz Boru Geçiş Adaptörü