KORİGE BORU VE
EK PARÇALARI

Korige Borular HDPE hammaddesinden ekstrüzyon kalıplama yöntemi ile çift cidarlı SN4 ve SN8 olarak üretilmektedir. Üretim çapları 100 mm'den 1000 mm'ye kadardır . Birleşiminde 100 mm'den 400 mm'ye(400 mm dahil) kadar bir manşon iki conta kullanılmaktadır. 500 mm'den 1000 mm'ye kadar muflu contalı olarak birleşmektedirler . Üretim boyları standart 7 m olup talep halinde 6 m olarakta üretilebilmektedir. Teleskopik yükleme sayesinde(iç içe geçerek) nakliyede avantaj sağlamaktadır. Borular basınçsız hatlarda kullanılmaktadır. Kanalizasyon ve yağmur suyu hatları için taşımış oldukları yüksek debi sayesinde diğer boru cinslerine karşı çok avantajlıdırlar. Ayrıca daha farklı amaçlar için de kullanıldığı görülmektedir . Örneğin kütük nakli, hayvan yemliği, kolon kalıbı vb. gibi durumlar içinde kullanıldığı görülmüştür. Bu boruların diğer boru cinslerine göre en büyük avantajları sızdırmazlık, döşeme kolaylığı, şantiye içindeki yatay ve düşey taşımalarda minumum zaiyat, uzun servis ömürleri ve uzun vadede düşük maliyete sahip olmalarıdır. Dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında taşımış olduğu likitin 40 C' den daha fazla olmaması ve döşenirken sıkıştırma kurallarına riayet etmektir.

10

Ek Parçalar

Manşon ve Kayar Manşon
90° Dirsek
45° Dirsek
Beton Geçiş Parçası
Boru Adaptör Parçası
Kapama Başlığı
Triplex ve Perforce Boru Contası
PVC Boru Çıkışlı C Parça
Redüksiyon
Triplex Boru Çıkışlı C Parça
Triplex Te Parça